Persoonlijk
&
Betrokken

Deskundig
&
Specialistisch

Betrouwbaar
&
Integer

Diensten

In de dienstverlening van BAS bv Accountants en Adviseurs staan de persoonlijke benadering en het directe contact centraal. Tenslotte draait het om u, de klant. Wij kruipen in de huid van u als ondernemer en stemmen in overleg onze diensten af op uw bedrijfssituatie. We denken mee en vertalen dat in maatwerk, vanuit oprechte betrokkenheid.


In de praktijk betekent dit onder meer:

  • Een vast, hooggekwalificeerd contactpersoon
  • Vaststelling in overleg van de aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden
  • Vlot een antwoord op uw vragen of oplossing voor uw problemen door langs korte lijnen te werken
  • Continue updates van relevante (wets)wijzigingen en ontwikkelingen